Przejmowanie ogłoszenia
Zakład Ogólnobudowlany inż. Andrzej Klinger