Polityka Prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników i Uczestników oraz tych, którzy korzystają z naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje dane przekazane nam za pośrednictwem serwisu internetowego Sprawdzeni.pl, prowadzonego odpowiednio pod adresem www.sprawdzeni.pl, w szczególności w celu świadczenia usługi dostępu do Serwisu Użytkownikom (dalej jako „Usługa"). Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem Usługi, w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych naszych Użytkowników.

www.sprawdzeni.pl jest Serwisem, którego właścicielem i administratorem danych osobowych jest spółka GK BETA Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Biegańskiego 29/13, kod: 80-8078, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców dla miasta pod numerem KRS: 0000555910, NIP: 5833179132 REGON: 361378718 (dalej : Administrator).

1. Korzystając z naszego Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności i wyraża zgodę na zawarte w niej postanowienia. Polityka Prywatności może ulec zmianie w każdym czasie, zarówno w całości jak i w części, co niezwłocznie zostanie opublikowane w Serwisie. Z chwilą publikacji zmienionej wersji Polityki Prywatności staje się ona wiążąca.

2. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług.

3. Serwis może gromadzić informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, oraz inne). Zgromadzone w ten sposób dane wykorzystywane są przez Administratora w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.

4. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis do przeglądarki Użytkownika identyfikujące go w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla Użytkownika, jak też dla jego komputera oraz danych. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób by nie akceptowała plików cookies. Jednak może to utrudnić korzystanie z naszego Serwisu, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, ani nie zawiera żadnych informacji, dzięki którym taka identyfikacja stałaby się możliwa. Gromadzimy te dane wyłącznie po to by stale móc podnosić jakość świadczonych przez nas Usług.

5. Ustawa z dnia 26 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zezwala na zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika pod warunkiem, że Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.

6. Jeśli Użytkownik korzysta z usług lub funkcjonalności Systemu wymagających udostępnienia informacji o swojej lokalizację, Administrator może gromadzić i przetwarzać informacje na temat rzeczywistego miejsca pobytu Użytkownika, takie jak sygnały GPS wysyłane przez jego komórkę. Może również stosować inne technologie umożliwiające określenie tej lokalizacji.

7. Dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu posiadają jedynie zarejestrowani Użytkownicy. Rejestracja w Serwisie wymaga podania następujących danych:
a) Adresu e-mail
b) Imienia i nazwiska
c) Połączenia z profilem w serwisie Facebook

8. Użytkownik akceptując regulamin Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Administratora oraz podmioty współpracujące, zgodni z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.).

9. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. W tym celu należy powiadomić Administratora za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając maila na adres kontakt@sprawdzeni.pl

10. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, co wiązać się będzie z usunięciem jego konta z Serwisu. W tym celu należy powiadomić Administratora za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając maila na adres: kontakt@sprawdzeni.pl

11. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości elektronicznych Użytkownikom.

12. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji wiadomości (odpowiedni link znajduje się w każdej wiadomości).

13. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Dokonując rejestracji w Serwisie, każdy Użytkownik oświadcza jednocześnie, że ma ukończone 18 lat.

14. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia mogą korzystać z naszej strony za zgodą i pod nadzorem ich przedstawicieli ustawowych. Osoby małoletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani naszym Użytkownikom i Uczestnikom, żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do naszych pracowników w zakładce Kontakt.

Sprawdzeni.pl zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie Serwisu w zakładce „Polityka prywatności", w związku z czym zalecamy naszym Użytkownikom i Uczestnikom bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu.